Inleiding. De regulering van partnermigratie: beleid en gevolgen

Article OPEN
Hart, B. de;
(2010)
 • Subject:
  acm: GeneralLiterature_REFERENCE(e.g.,dictionaries,encyclopedias,glossaries)
 • References (16)
  16 references, page 1 of 2

  lezen is opgenomen, is voor december 2010 aangekondigd. Huwelijks- en gezinsmigratie, brief

  van de Ministers voor wonen, wijken en integratie en van justitie, 30 juni 2010, Tweede Kamer

  2009-2010, 23 175, nr. 10. 2. Tweede Kamer 2009-2010, 32 175, nr. 1, p. 3. 3. WODC/INDIAC, Internationale gezinsvorming begrensd? Een evaluatie van de verhoging

  Haag, 2009, p. 29-30. De kabinetsbrief noemt andere cijfers, maar die hebben betrekking op

  gezinsmigratie in het geheel, inclusief minderjarige kinderen. 4. WODC/INDIAC, p, 30. 5. WODC/INDIAC, p. 30. 6. Tweede Kamer 2009-2010, 32 175, nr. 1, p. 5. Bhabha, J., & Shutter, S. (1994). Women's Movement, Women under Immigration, Nationality and

  Refugee Law. Stoke-on-Trent: Trentham Books. Bonjour, S. (2009). Grens en gezin. Beleidsvorming inzake gezinsmigratie in Nederland, 1955-2005.

  Amsterdam: Aksant. Constable, N. (2003). Romance on a Global Stage. Pen Pals, Virtual ethnography, and 'mail order'

  marriages. Berkeley: University of California Press. Hart, B. de (2003). Onbezonnen vrouwen. Gemengde relaties in het nationaliteitsrecht en in het

  vreemdelingenrecht. Amsterdam: Aksant. George, S.M. (2005). When women come first: gender and class in transnational migration. Univer-

  sity of California Press. Kofman, E. (2004). Family-related migration: a critical review of European Studies. Journal of

 • Metrics
Share - Bookmark

 • Download from
 • Cite this publication