Naar 20% reductie van voedselverspilling in 2015 : een verkenning van behoeften en kansen

Report Dutch; Flemish OPEN
Waarts, Y.R.; Timmermans, A.J.M.; Valk, van der, O.M.C.; Reinders, M.; Onwezen, M.C.; Peppelenbos, H.W.; Danse, M.G.; Stijnen, D.A.J.M.; Eppink, M.M.;
(2009)
  • Publisher: Wageningen UR
  • Subject: ketenmanagement | consumentengedrag | food wastage | voedselafval | food wastes | supply chain management | Humane voeding (algemeen) | consumer behaviour | conscientization | voedselverspilling | Human Nutrition (General) | bewustwording

In dit rapport wordt aangegeven wat de belangrijke aanknopingspunten vormen voor vermindering van voedselverspilling, welke aandachtspunten prioriteit hebben voor de korte en lange termijn, en met welke partijen samengewerkt kan worden om de reductiedoelstelling te beha... View more
Share - Bookmark

  • Download from
  • Cite this publication