Aardenburg Weststraat 14-20. Gemeente Sluis. Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van verkennende boringen.

Report Dutch; Flemish OPEN
S. Diependaele;
(2013)
  • Publisher: Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed
  • Subject: archeologie | archeologisch: boring | boring/booronderzoek IVO-O (ABO) | Archaeology | Archaeology
Share - Bookmark

  • Cite this publication