We do not recognise anything 'private': public interest and private law under the socialist legal tradition and beyond

Part of book or chapter of book English OPEN
Mańko, R.; Sitek, B.; Szczerbowski, J.J.; Bauknecht, A.W.; Szpanowska, M.; Wasyliszyn, K.;
(2015)
 • Publisher: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

In line with Lenin’s famous quote that Bolsheviks "do not recognise anything private" and that private law must be permeated with public interest, the private (civil) law of the USSR and other countries of the Soviet bloc, including Poland underwent reform aimed at furt... View more
 • References (42)
  42 references, page 1 of 5

  36 Act of July 14th, 1961 on Land Management in Towns and Settlements (Journal of Laws No. 32, item 159; hereinafter: Urban Land Management Act 1961).

  37 Articles 232-243 k.c.

  38 Aleksander W. Rudziński, A Comparative Study of Polish Property Law in Dominik Lasok (ed.), 1 Polish Civil Law 70 (1973). Even today, Polish authors acknowledge that the right of perpetual usufruct is a peculiarity of Polish law, although they draw attention to its functional equivalents in other legal systems, such as the German hereditary right of construction or the French lease for construction Zdzisław Gawlik, Użytkowanie wieczyste de lege ferenda in Mieczysław Sawczuk (ed.), Czterdzieści lat kodeksu cywilnego 116 (2006).

  39 Andrzej Cisek, Użytkowanie wieczyste in Edward Gniewek (ed.), 4 System prawa prywatnego. Prawo rzeczowe 143 (2nd ed. 2007).

  40 Jan Winiarz, Prawo użytkowania... 34; Edward Gniewek, Prawo rzeczowe 162-163 (2nd ed. 1999); Andrzej Cisek, Użytkowanie... 143; Krzysztof

  61 Article 60 k.p.c.

  62 See e.g. Albert Meszorer, Stanowisko i czynności procesowe prokuratora w postępowaniu cywilnym 75 (1957); Jerzy Smoleński, Prokuratura Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Komentarz do ustawy o prokuraturze PRL i innych przepisow dotyczących prokuratury 127 (2nd ed. 1981).

  63 Rafał Mańko, Is the Socialist Legal Tradition “Dead and Buried”? The Continuity of the Certain Elements of Socialist Legal Culture in Polish Civil Procedure in Thomas Wilhelmsson et al. (eds.), Private Law and the Many Cultures of Europe 94-99 (2007).

  64 Exported also to other socialist countries, see e.g. Stanisław Włodyka, Specjalne środki nadzoru judykacyjnego Sądu Najwyższego in Marian Rybicki (ed.), Sąd Najwyższy w PRL 196-197 (1983).

  65 Adam Lityński, Prawo Rosji... 289.

 • Metrics
Share - Bookmark