Pleidooi voor een handelingsgerichte benadering van burgerschap.Over waardenontwikkeling en betekenisvolle communicatie in burgerschapspraktijken

Article OPEN
Waal, de, Vincent (2015)

In dit artikel wordt de literatuur verkend op het terrein van een meer sociaalparticipatieve benadering van actief burgerschap. In deze literatuur wordt de ontwikkeling van burgerschap verbonden met de noodzaak zicht te ontwikkelen op handelingscontexten die voor zowel ... View more
 • References (31)
  31 references, page 1 of 4

  Biesta, G. (2005). Kennen als een vorm van handelen. John Deweys transactionele kentheorie [Knowing as a form of action. John Dewey's transactional epistemology]. Filosofie, 15(1), 5-12.

  Biesta, G. (2007). De burgerschool als leerplaats voor democratie [The citizen school as learning place for democracy]. In Onderwijsraad (Ed.), Alternatieven voor de school (Alternatives for the school) (pp. 13-29). Den Haag: Onderwijsraad.

  Biesta, G., & Lawy, R. (2006). From teaching citizenship to learning democracy: Overcoming individualism in research, policy and practice. Cambridge Journal of Education, 36(1), 63-79.

  Bochove, M. van, Tonkens, E., & Verplanke, L. (2014). Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten? Nieuwe verhoudingen tussen vrijwilligers en professionals in zorg en welzijn [Can't we leave it to volunteers? New relations between volunteers and professionals in care and welfare]. Den Haag: Platform 31.

  Brooks, R., & Holford, J. (2009). Citizenship, learning and education: Themes and issues. Citizenship Studies, 13(2), 85-103.

  Dahlgren, P. (2006). Doing citizenship. The cultural origins of civic agency in the public sphere. European Journal of Cultural Studies, 9(3), 267-286.

  Dekker, P. (2009). Civicness: from civil society to civic services? Voluntas, 20(3), 220-238.

  Dewey, J. (1990). The school and society/The child and the curriculum. Chicago: The University of Chicago Press.

  Dewey, J. (1916). Democracy and education: An introduction to the philosophy of education. New York: Macmillan.

  Eliasoph, N. (2009). De destructieve vrijwilliger. Vrijwilligerswerk in hybride organisaties [The destructive volunteer. Voluntary work in hybrid organizations]. In G. Buijs, P. Dekker & M. Hooghe (Eds.), Civil society. Tussen oud en nieuw [Civil society. Between old and new] (pp. 128-150). Amsterdam: Aksant.

 • Metrics
  No metrics available
Share - Bookmark

 • Download from
  HBO Kennisbank via NARCIS (Article, 2015)
 • Cite this publication