Plangebied Herinrichting Zuidpolder fase 1.2 in Barendrecht: RAAP-notitie 5463

Report Dutch; Flemish OPEN
M. Jordanov;
(2016)
  • Publisher: RAAP Archeologisch Adviesbureau
  • Subject: archeologie | archeologisch: begeleiding | afwateringskanaal / inundatiekanaal / greppel / sloot | late middeleeuwen | Afwaterings-/ inundatiekanaal/ greppel/sloot (INFR.PER) | Late Middeleeuwen (MEL) | begeleiding (bij beperkte verstoring) AB (ABE) | Archaeology | Archaeology
Share - Bookmark

  • Cite this publication