Ondernemerschap in de rechtspleging : Over de kansen van een Netherlands Commercial Court

Article Dutch; Flemish OPEN
Bauw, E. (2016)

De beslechting van internationale handelsgeschillen wordt steeds meer een onderdeel van ‘The Global Marketplace’. De laatste jaren snoepen in deze zaken gespecialiseerde ‘commercial courts’ marktaandeel af van de ‘gewone’ civiele rechter. Met het initiatief tot de opric... View more
 • References (12)
  12 references, page 1 of 2

  13 K. Schwab (red.), The Global Competitiveness Report 2014-2015, Genève: World Economic Forum 2014, te vinden via: www3.weforum. org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15. pdf, laatst geraadpleegd op 16 december 2015.

  14 Kamerstukken I 2015/16, 34059; Kamerstukken I, 2015/16, 34138 en Kamerstukken II 2014/15, 34212.

  15 In deze zin ook R. Hermans, 'Een Netherlands Commercial Court', in: G.C. Makkink e.a. (red.), Ik ben niet overtuigd. Opstellen aangeboden aan mr. P. Ingelse, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2015, p. 187-196.

  16 Zie de 'legal services action plans' van het Ministry of Justice en het Ministry of Trade & Investment 'Plan for Growth: Promoting the UK's Legal Services Sector' en 'UK Legal Services on the International Stage: Underpinning growth and stability'.

  17 Zie het rapport van The CityUK, 'UK legal services 2015. Legal excellence, internationally renowned', February 2015, www.thecityuk.com/ research/our-work/reportslist/legal-services-2015, laatst geraadpleegd op 16 december 2015.

  18 Zie A. Böcker, e.a., Specialisatie loont?! Ervaringen van grote ondernemingen met specialistische rechtspraakvoorzieningen (Raad voor de rechtspraak, Research Memoranda 2010/1), Den Haag: Sdu Uitgevers 2010.

  30 Zie de inschatting in E. Bauw, F. van Dijk & F. van Tulder, 'De angel uit de kostendekkende griffierechten?', NJB 2012, p. 6-13.

  31 E. Lein e.a., Factors Influencing International Litigants' Decisions to Bring Commercial Claims to the London Based Courts (British Institute of International and Comparative Law, Ministry of Justice Analytical Series 2015), p. 3, www.gov.uk/government/ publications/factorsinfluencing-internationallitigants-decisions-to-bringcommercial-claims-tothe-london-based-courts, laatst geraadpleegd op 16 december 2015.

  32 Consultation proposals for changes to commercial court fees (Court Fees: a proposal for reform, Ministry of Justice December 2013) en 'Enhanced Court Fees', The Government Response to Part 2 of the Consultation on Reform of Court Fees and Further Proposals for Consultation van januari 2015, te vinden op: www.gov.uk/ government/uploads/system/ uploads/attachment_data/ ifle/396887/cm8971- enhance-fees-response.pdf, laatst geraadpleegd op 16 december 2015.

  33 Er is overigens wel het nodige verzet tegen de griffierechtverhoging in het Verenigd Koninkrijk, ook door rechters. Zie The response of the senior judiciary to the The Ministry of Justice Consultation Paper Court Fees: Proposals for Reform, van 4 februari 2014, te vinden op: www.judiciary.gov. uk/wp-content/uploads/JCO/ Documents/Consultations/ senior-judiciary-responsecourt-fees-proposals-forreform.pdf, laatst geraadpleegd op 16 december 2015.

 • Metrics
  No metrics available
Share - Bookmark