Monitor voedselverspilling : mid-term rapportage

Report Dutch; Flemish OPEN
Soethoudt, J.M.; Timmermans, A.J.M.;
(2013)
  • Publisher: Wageningen UR - Food & Biobased Research
  • Subject: voedselverspilling | voedselketens | verliezen | ketenmanagement | etensresten | overschotten | voedselafval | Voedselproducten (algemeen) | food wastage | food chains | losses | supply chain management | leftovers | surpluses | food wastes | Food Products (General)

Dit document is een mid-term rapportage, waarin de hoeveelheid voedselverspilling in 2009 en 2011 in kaart is gebracht. De onderzoeksvraag luidt: Bouw een structuur (monitor) om de voedselverspilling in Nederland in kaart te brengen en becijfer de voedselverspilling (zo... View more
Share - Bookmark

  • Download from
  • Cite this publication