publication . Doctoral thesis . 1992

Een Middeleeuwse samenleving : het land van Heusden (ca. 1360 - 1515)

Hoppenbrouwers, P.C.M.;
Open Access Dutch; Flemish
  • Published: 01 Jan 1992
  • Publisher: Hoppenbrouwers
  • Country: Netherlands
Abstract
<p>The Land van Heusden (at present Province of Northernsituated in the western part of the river-area of the Central Netherlands. In the medieval period it consisted of sixteen villages and the small town of Heusden, founded in the first half of the 13th century along the river Meuse, midway between two major cities, Dordrecht and 's-Hertogenbosch. The riverlandscape was characterized by the alternation of sandy stream ridges and natural levees, inhabited since prehistoric times, and extensive basin clay deposits, partly covered with peat, the use of which was only intensified from the 12th century onwards by systematic draining and diking operations.</p><p>In ...
Subjects
free text keywords: sociale geografie, cultuur, geografie, landschap, classificatie, grondeigendom, vestigingspatronen, nederzetting, geschiedenis, sociale wetenschappen, methodologie, onderzoek, nederland, sociaal onderzoek, noord-brabant, land van heusden en altena, Historische geografie, social geography, culture, geography, landscape, classification, land ownership, settlement patterns, settlement, history, social sciences, methodology, research, netherlands, social research, Historical Geography, cum laude
Related Organizations
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Download fromView all 2 versions
Wageningen Yield
Doctoral thesis . 1992
Provider: NARCIS
435 references, page 1 of 29

22.1. Bronnen: 1375 - ARA, AGH 1728 (ontvangsten bede Land van Heusden); 1494 - Frain, Enqueste, antwoorden 'angaende die haertsteden'; 1514 - Fruin, Informatie, artikel I; 1496 en 1518 - Fruin, Enqueste, pag. 15.

E N AALST, G.M. VAN en KORT, J.C., 'Repertorium op de lenen van de hofstede Onsenoort, 1392-1785' in: MGT 38 (1988), 20-28.

AALST, G.M. VAN en KORT, J.C., 'De lenen van de hofstede Boxtel in het land van Heusden, 1356-1688' in: MGT40 (1990), 95-109.

ANDRIESSEN, W.F. [ed.], Historia dominorum de Teysterband, Arckel, Egmunda, Brederoede, Ysselsteynetc. Purmerend, 1933.

BAVEL, H. VAN Inventaris van het archief van de Heusdense cisterciënzerkloosters Mariënkroon en Mariëndonk, 1245-1631. 4 dln. 's-Hertogenbosch, 1972 (Inventarisreeks Rijksarchief in Noord-Brabant, 10).

BAVEL, H. VAN Regestenboek van het archiefvan de abdij van Berne. Deel 1,1134-1400 (Heeswijk, 1984); Deel II, 1400-1500 (Heeswijk, 1990).

BEEKMAN, A.A. Het dijk- en waterschapsrecht in Nederland vóór 1795. 2 dln. 's-Gravenhage, 1905-1907.

BENSCHOP, A. [ed.], Max Weber. Over klassen standen en partijen. Kampen, 1987.

BERGH, L.PH.C. VAN DEN [ed.] Gedenkstukken tot opheldering der Nederlandsche Geschiedenis, opgezameld uit de archieven te Rijssel. Deel II. Correspondance de Marguérite d'Autriche sur les affaires des Pays-Bas, 1506-1528. Leiden, 1845.

BERGH, L.PH.C. VAN DEN [ed.] Oorkondenboek van Holland en Zeeland. Eerste afdeeling, tot het einde van het Hollandsche huis. 2 dln. Amsterdam/'s-Gravenhage 1866 (1868)-1873.

BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, J.W. Regesten van oorkonden betreffende de bisschoppen van Utrecht uit dejaren 1301-1340. Utrecht, 1937.

BEURDEN, A.F. VAN [ed.], Het missak van de kerk te Wijk bij Heusden. Roermond, 1906.

BLÉGOURT, A.S. DE en MEIJERS, E.M. [ed.], Memorialen van het Hof (den Raad) van Holland, Zeelanden West-Friesland van den secretaris Jan Rosa. Delen. I, II en III. Haarlem, 1929.

BOKHOVEN, A.J.L. VAN, 'Leenmannen in het Land van Heusden' in: De Brabantse Leeuw 10 (1961), 65-71, 81-86, 97-102, 113-117, 129-133, 145-151, 161-168 en 189-191 en 11 (1962), 1-5, 17-21, 33-37 en 49-52.

BOLSÉE, J. [ed.], La grande enquête de 1389 en Brabant. Brussel, 1929.

435 references, page 1 of 29
Any information missing or wrong?Report an Issue