Een Middeleeuwse samenleving : het land van Heusden (ca. 1360 - 1515)

Doctoral thesis Dutch; Flemish OPEN
Hoppenbrouwers, P.C.M.;
(1992)
 • Publisher: Hoppenbrouwers
 • Subject: cultuur | settlement patterns | vestigingspatronen | land van heusden en altena | research | settlement | land ownership | geography | geografie | onderzoek | social geography | classificatie | cum laude | Historische geografie | grondeigendom | methodologie | sociaal onderzoek | social research | nederland | netherlands | history | classification | nederzetting | culture | social sciences | noord-brabant | sociale wetenschappen | landschap | geschiedenis | Historical Geography | sociale geografie | landscape | methodology

<p>The Land van Heusden (at present Province of Northernsituated in the western part of the river-area of the Central Netherlands. In the medieval period it consisted of sixteen villages and the small town of Heusden, founded in the first half of the 13th century along ... View more
 • References (435)
  435 references, page 1 of 44

  22.1. Bronnen: 1375 - ARA, AGH 1728 (ontvangsten bede Land van Heusden); 1494 - Frain, Enqueste, antwoorden 'angaende die haertsteden'; 1514 - Fruin, Informatie, artikel I; 1496 en 1518 - Fruin, Enqueste, pag. 15.

  E N AALST, G.M. VAN en KORT, J.C., 'Repertorium op de lenen van de hofstede Onsenoort, 1392-1785' in: MGT 38 (1988), 20-28.

  AALST, G.M. VAN en KORT, J.C., 'De lenen van de hofstede Boxtel in het land van Heusden, 1356-1688' in: MGT40 (1990), 95-109.

  ANDRIESSEN, W.F. [ed.], Historia dominorum de Teysterband, Arckel, Egmunda, Brederoede, Ysselsteynetc. Purmerend, 1933.

  BAVEL, H. VAN Inventaris van het archief van de Heusdense cisterciënzerkloosters Mariënkroon en Mariëndonk, 1245-1631. 4 dln. 's-Hertogenbosch, 1972 (Inventarisreeks Rijksarchief in Noord-Brabant, 10).

  BAVEL, H. VAN Regestenboek van het archiefvan de abdij van Berne. Deel 1,1134-1400 (Heeswijk, 1984); Deel II, 1400-1500 (Heeswijk, 1990).

  BEEKMAN, A.A. Het dijk- en waterschapsrecht in Nederland vóór 1795. 2 dln. 's-Gravenhage, 1905-1907.

  BENSCHOP, A. [ed.], Max Weber. Over klassen standen en partijen. Kampen, 1987.

  BERGH, L.PH.C. VAN DEN [ed.] Gedenkstukken tot opheldering der Nederlandsche Geschiedenis, opgezameld uit de archieven te Rijssel. Deel II. Correspondance de Marguérite d'Autriche sur les affaires des Pays-Bas, 1506-1528. Leiden, 1845.

  BERGH, L.PH.C. VAN DEN [ed.] Oorkondenboek van Holland en Zeeland. Eerste afdeeling, tot het einde van het Hollandsche huis. 2 dln. Amsterdam/'s-Gravenhage 1866 (1868)-1873.

 • Metrics
  No metrics available
Share - Bookmark

 • Download from
  Wageningen Yield via NARCIS (Doctoral thesis, 1992)
 • Cite this publication