Resultaten van ht Rijkswaterstaat JAMP 2010 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot

Report Dutch; Flemish OPEN
Hoek-van Nieuwenhuizen, van, M.; Barneveld, van, E.;
(2012)
  • Publisher: IMARES
  • Subject: platichthys flesus | bot (vissen) | visziekten | bemonsteren | ecotoxicologie | visserijbiologie | Milieutoxicologie, ecotoxicologie | Pisces | platichthys flesus | flounder | fish diseases | sampling | ecotoxicology | fishery biology | Environmental Toxicology, Ecotoxicology | Pisces

De in dit rapport beschreven werkzaamheden zijn in 2010 door IMARES uitgevoerd op basis van een opdracht van Rijkswaterstaat in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens van bo... View more
Share - Bookmark

  • Download from
  • Cite this publication