Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2015 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.) biologische gegevens

Report Dutch; Flemish OPEN
Hoek, M.; Barneveld, van, E.;
(2016)
  • Publisher: IMARES
  • Subject: fish diseases | visziekten | nederland | flounder | netherlands | bot (vissen) | Pisces | monitoring | platichthys flesus

In opdracht van Rijkswaterstaat zijn in 2015 door IMARES werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. In dit project worden botten van drie locaties verzameld door IMARES en onderzocht op biologische parameters, ... View more
Share - Bookmark

  • Download from
  • Cite this publication