Synthese monitoring mestmarkt 2006-2012

Report Dutch; Flemish OPEN
Koeijer, de, T.J. ; Luesink, H.H. ; Daatselaar, C.H.G. (2014)
  • Publisher: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu

De aanvoer en afzet van dierlijke mest via de mestmarkt in Nederland zijn op verzoek van het ministerie van Economische Zaken (EZ) voor de periode 2006-2012 in beeld gebracht. Dit is gedaan op basis van analyses van de Vervoersbewijzen Dierlijke Mest (VDM’s) van RVO.nl ... View more
Share - Bookmark

  • Download from
    Wageningen Yield via NARCIS (Report, 2014)
  • Cite this publication