Synthese monitoring mestmarkt 2006-2012

Report Dutch; Flemish OPEN
Koeijer, de, T.J.; Luesink, H.H.; Daatselaar, C.H.G.;
(2014)
  • Publisher: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
  • Subject: schattingen | costs | landbouw | nederland | kosten | Dierhouderij en omgeving | netherlands | Animal Husbandry and Environment | monitoring | supply | demand | agriculture | landbouwtellingen | markets | markten | agricultural censuses | aanbod | animal manures | dierlijke meststoffen | vraag | estimates

De aanvoer en afzet van dierlijke mest via de mestmarkt in Nederland zijn op verzoek van het ministerie van Economische Zaken (EZ) voor de periode 2006-2012 in beeld gebracht. Dit is gedaan op basis van analyses van de Vervoersbewijzen Dierlijke Mest (VDM’s) van RVO.nl ... View more
Share - Bookmark

  • Download from
  • Cite this publication