De Haagse aanpak gezond gewicht in de wijk Bouwlust/Vrederust: Een evaluatieonderzoek naar de beginfase van de "Haagse Aanpak Gezond Gewicht (HAGG)"

Article OPEN
Kloek, Gitta; Oudkerk, Rob;
(2012)
 • Subject: Den Haag | Jeugd | Overgewicht

Het schooljaar 2011-2012 wordt gezien als de beginfase van de Haagse Aanpak Gezond Gewicht (HAGG) in de wijk Bouwlust/Vrederust. Tijdens deze fase is onderzoek verricht naar het bereik, adoptie en effect van de activiteiten van de HAGG. Voor het onderzoek is gebruik gem... View more
 • References (14)
  14 references, page 1 of 2

  Brug, J., Dijker, A. & Oenema, A. (2008). Evaluatie van interventies ter bevordering van gezond gedrag. In J. Brug, P. van Assema & L. Lechner, L. (Eds), Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering. Een planmatige aanpak. Assen: van Gorcum.

  Epode European Network (z.d.). Epode Background. Verkregen op 9 september 2012 via http://www.epode-european-network.com/en/background/epode-background.html Gemeente Den Haag (z.d.). Haagse Aanpak Gezond Gewicht. Factsheet. Verkregen op 9 september 2012 via http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Actieprogramma-Gezond-gewicht-1.htm.

  Gemeente Den Haag (2011). Haagse Aanpak Gezond Gewicht. Wijkplan Bouwlust/Vrederust. Den Haag: Gemeente Den Haag.

  JOGG Plan van aanpak 2010-2015 (2010). Verkregen op 26 januari 2012 via http://www. jongerenopgezondgewicht.nl/download/1/jogg_pva.pdf.

  Coalitie Gezond Geweten (2010). Samen Gezond. Meerjarenprogramma Gezondheid en Sport in de Haagse Krachtwijken 2010-2018. Eerste fase: 2010-2014. Den Haag: Coalitie Gezond Geweten.

  Katan, M.B. (2009). Weight-Loss Diets for the Prevention and Treatment of Obesity. New England Journal of Medicine;360(9):923-925.

  Laurence, S., Peterken, R. & Burns, C. (2007). Fresh Kids: the eficacy of a Health Promoting Schools approach to increasing consumption of fruit and water in Australia. Health Promotion International;22(3):218-226.

  Oosterman, J. , Schreurs, H., Carlier, B., Koning, de F., Ameijden, van E. (2009). Rapportage 6 Lekker en gezond uit een fruitbakje. Evaluatie invoering fruitbeleid Overvechtse basisscholen. Utrecht: GGD Utrecht.

  Muckelbauer R., Libuda, L., Clausen, K. & Kersting, M. (2009). Long-term process evaluation of a school-based programme for overweight prevention. Child: care, health and development;35(6):851-857.

  Muckelbauer R., Libuda, L., Clausen, K., Toschke, A.M., Reinehr, T. & Kersting, M. (2009). Promotion and Provision of Drinking Water in Schools for Overweight Prevention: Randomized, Controlled Cluster Trial. Pediatrics;123(4):e661-e667.

 • Similar Research Results (4)
 • Metrics
Share - Bookmark

 • Download from
  HBO Kennisbank via NARCIS (Article, 2012)
 • Cite this publication