publication . Report . 2006

Isoproturon in de graanteelt : alternatieven voor isoproturon voor schoner water

Slabbekoorn, J.J.; Zeeland, van, M.G.; Weide, van der, R.Y.;
Open Access Dutch; Flemish
  • Published: 01 Jan 2006
  • Publisher: DLV Plant [etc.]
  • Country: Netherlands
Abstract
Binnen het praktijknetwerk Telen met toekomst testen en beoordelen agrarisch ondernemers nieuwe duurzame teeltmaatregelen in de praktijk. Eén daarvan is het zoeken van alternatieven voor isoproturon. Hiermee proberen zij een stap dichter bij de waterkwaliteitsdoelstellingen uit de kaderrichtlijn water (KRW) te komen. Isoproturon is een stof die vaak in hoge concentraties wordt aangetroffen in oppervlaktewateren. Door waterschappen wordt deze stof aangemerkt als 'probleemstof'. In deze brochure worden de mogelijke alternatieven voor isoproturon belicht
Subjects
free text keywords: gewasbescherming, pesticiden, isoproturon, oppervlaktewater, waterverontreiniging, cultuurmethoden, graan, milieueffect, wintertarwe, alternatieve methoden, Plant- en gewasbescherming (algemeen), plant protection, pesticides, surface water, water pollution, cultural methods, grain, environmental impact, winter wheat, alternative methods, Plant and Crop Protection (General)
Related Organizations
Download fromView all 2 versions
Wageningen Yield
Report . 2006
Provider: NARCIS
Any information missing or wrong?Report an Issue