Isoproturon in de graanteelt : alternatieven voor isoproturon voor schoner water

Report Dutch; Flemish OPEN
Slabbekoorn, J.J.; Zeeland, van, M.G.; Weide, van der, R.Y.;
(2006)
  • Publisher: DLV Plant [etc.]
  • Subject: gewasbescherming | pesticiden | isoproturon | oppervlaktewater | waterverontreiniging | cultuurmethoden | graan | milieueffect | wintertarwe | alternatieve methoden | Plant- en gewasbescherming (algemeen) | plant protection | pesticides | isoproturon | surface water | water pollution | cultural methods | grain | environmental impact | winter wheat | alternative methods | Plant and Crop Protection (General)

Binnen het praktijknetwerk Telen met toekomst testen en beoordelen agrarisch ondernemers nieuwe duurzame teeltmaatregelen in de praktijk. Eén daarvan is het zoeken van alternatieven voor isoproturon. Hiermee proberen zij een stap dichter bij de waterkwaliteitsdoelstelli... View more
Share - Bookmark

  • Download from
  • Cite this publication