De terpencluster op de Kwelderwallen op en even ten noorden van de lijn Achlum-Spannum (groep 18A), gemeenten Harlingen, Franekeradeel en Littenseradiel : waarderend archeologisch onderzoek: RAAP-rapport, ISSN 0925-6229 246 14

Report Dutch; Flemish OPEN
G.J. de Langen ... [et al.];
(2000)
  • Publisher: Amsterdam: RAAP Archeologisch Adviesbureau
  • Subject: archeologie | archeologie | Harlingen | Franekeradeel | Littenseradeel | Archaeology | Archaeology

Met lit. opg
Share - Bookmark

  • Cite this publication