Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2006 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot

Report Dutch; Flemish OPEN
Kotterman, M.J.J.; Barneveld, van, E.;
(2007)
  • Publisher: IMARES
  • Subject: toxische stoffen | marien milieu | flounder | monitoring | wadden sea | noordzee | zoögeografie | Aquatic Ecology | marine environment | toxic substances | zoogeography | north sea | Fisheries | bot (vissen) | Visserij | Aquatische ecologie | waddenzee

De in dit rapport beschreven werkzaamheden werden door IMARES uitgevoerd op basis van een opdracht van Rijkswaterstaat- Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijg... View more
Share - Bookmark

  • Download from
  • Cite this publication