Duurzame landbouw in beeld

Report Dutch; Flemish OPEN
Brouwer, F.M.; Bont, de, C.J.A.M.; Leneman, H.; Meulen, van der, H.A.B.;
(2005)
 • Publisher: LEI
 • Subject: landbouw | nederland | nature | duurzaamheid (sustainability) | netherlands | milieubescherming | bedrijfssystemen | water | sustainability | environmental protection | nutrients | agriculture | natuur | farm management | agrarische bedrijfsvoering | voedingsstoffen | Alternative Farming | Alternatieve Landbouw | farming systems

Sustainable agriculture in the picture provides a systematic overview of the available data that are relevant for debate on transitions towards sustainable agriculture. Review for the agocomplex, greenhouse horticulture, dairy farming and pig farming. Indicators on econ... View more
 • References (3)

  1996/97 AgriDirect (2003), Mengvoederrelatie, Roggel, december 2003.

  GD (2003), Jaarverslag 2002, Deventer, Gezondheidsdienst voor Dieren. Tweede Kamer (2004), Verslag algemeen overleg vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 17 maart 2004. Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 29 446 en 29 200 XIV, nr. 3.

  Uffelen, R. van (red.) (2004), Samenvattend evaluatierapport van het LTO-project Seizoensarbeid, 2002 en 2003. LEI, Den Haag.

 • Metrics
Share - Bookmark

 • Download from
 • Cite this publication