Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2011 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens

Report Dutch; Flemish OPEN
Hoek-van Nieuwenhuizen, van, M.; Barneveld, van, E.;
(2012)
  • Publisher: IMARES
  • Subject: fish diseases | visziekten | biomonitoring | biologische monitoring | vissen | Fisheries | Visserij | fishes | platichthys flesus

De benodigde monsters bot werden verzameld door IMARES ter verkrijging van biologische gegevens van bot (visziekten). Tevens werd materiaal van bot verzameld voor chemisch onderzoek en geanalyseerd.
Share - Bookmark

  • Download from
  • Cite this publication