Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2009 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot

Report Dutch; Flemish OPEN
Hoek-van Nieuwenhuizen, van, M.; Barneveld, van, E.;
(2010)
  • Publisher: IMARES
  • Subject: platichthys flesus | bot (vissen) | visserij | visziekten | visgronden | ecotoxicologie | waddenzee | westerschelde | eems-dollard | platichthys flesus | flounder | fisheries | fish diseases | fishing grounds | ecotoxicology | wadden sea | western scheldt | eems-dollard

De in dit rapport beschreven werkzaamheden zijn in 2009 door IMARES uitgevoerd op basis van een opdracht van Rijkswaterstaat in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens van bo... View more
Share - Bookmark

  • Download from
  • Cite this publication