Daftar Isi

Article English OPEN
journal, admin (2018)
  • Publisher: LPPM Universitas Jambi
  • Journal: Jurnal Karya Abdi Masyarakat (issn: 2580-2178, eissn: 2580-1120)

Daftar Isi Volume 2, No 1, Juli 2018
Share - Bookmark