INNOVATIVE USE OF THE POTENTIAL OF CONTEMPORARY SENIORS

Article English OPEN
Urlińska, Magdalena;
(2016)
 • Publisher: Rezekne Academy of Technologies
 • Journal: SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference (issn: 2256-0629, eissn: 1691-5887)
 • Publisher copyright policies & self-archiving
 • Identifiers: doi: 10.17770/sie2016vol4.1553
 • Subject: adult education; education toward old age; lifelong learning; non-formal education; old age; positive aging; senior mentoring; space of educational activities

Attitude to old age varies depending on the cultural context - historical, like changing the public perception of the elderly and attitude to senior age. Since the 60s of the twentieth century in sociology is functioning the concept of ageism, describing the phenomenon ... View more
 • References (20)
  20 references, page 1 of 2

  Adamiec, J. (2013). Polityka przedłużenia aktywności zawodowej osób starych. In: Starzenie się społeczeństwa polskiego (pp. 151-168). Studia BAS, 2. Downloaded from http://www.ceeol.com/search/article-detail?id=249312.

  Bee, H. (2004). Psychology of human development. Poznań: Zysk i Spółka.

  Błędowski, P. (2013). Aktywność zawodowa osób starszych. In: Kiełkowska, M. (Ed.) Rynek pracy wobec zmian demograficznych (pp. 52-63). Zeszyty Demograficzne. Warszawa: Efekt. Downloaded from http://www.instytutobywatelski.pl/wp-content/uploads/ 2013/09/Demografia_01.10.pdf

  Błędowski, P., Szatur-Jaworska, B., Szweda-Lewandowska, Z., & Kubicki, P. (Ed.) (2012). Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Downloaded from http://senior.gov.pl/source/raport_osoby%20starsze.pdf

  Czapiński, J., & Błędowski, P. (2014). Aktywność społeczna osób starszych w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza społeczna 2013. Warszawa: Drukarnia Braci Grodzkich. Downloaded from http://www.diagnoza.com/pliki/raporty_tematyczne/Aktywnosc_ spoleczna_osob_starszych.pdf

  Czerkawska, A. (2012). O transgresji w edukacji dorosłych i poradnictwie. Edukacja Dorosłych, 2, 93-109.

  Kargulowa, A. (2006). Poradnictwo andragogiczne. Konsekwencje paradygmatycznego przesunięcia. In: Teraźniejszość - Edukacja - Człowiek, 2 (34).

  Kozielecki, J. (2000). Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Żak.

  Kozieł, D., Kaczmarczyk, M., Naszydłowska, E., & Gałuszka, R. (2008). Wpływ kształcenia w Uniwersytecie Trzeciego Wieku na zachowania zdrowotne ludzi starszych. Studia Medyczne, 12, 23-28.

  Łosiewicz, A. (2004). O wyższości starości, Charaktery, 1 (84).

 • Metrics