ANIMALS IN RESOCIALIZATION

Article English OPEN
Czerw, Monika;
(2017)

The benefits of relations between humans and animals have encouraged both scientists and members of other communities to popularize the knowledge in the field of animal-assisted therapy. Currently, animal-assisted therapy has been used not only in therapy, but also in r... View more
 • References (24)
  24 references, page 1 of 3

  Badora, S., & Karpuszenko, E. (2012). Tożsamość przestępczyń. Raport z badań. In: Ambrozik, W., Kieszkowska, A. (Eds.) Tożsamość grupowa dewiantów a ich reintegracja społeczna (p. 230). Kraków: Impuls.

  Czerw, M. (2010). Hipoterapia jako forma wsparcia społecznego umożliwiająca lepszą adaptację do społeczeństwa osobom niepełnosprawnym. In: Kukla, D., Bednarczyk, Ł. (Eds.) Poradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka (p. 111). Warsaw: Difin.

  Fiejdasz, M. (2010). Znaczenie kontaktu z koniem w terapii młodzieży niedostosowanej. Przegląd Hipoterapeutyczny, 1, 25-29.

  Heipertz-Hengst, Ch. (1997). Nauka jazdy konnej dla osób niepełnosprawnych. Warsaw: PWRiL.

  Izdebski, S., Królik, M., Paszkiewicz, A., & Woińska, M. (2008). Hipoterapia. Informator dla lekarzy, specjalistów i rodziców (pp. 16-17). Warsaw: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego.

  Kokocińska, A. (2016). Zooterapia z elementami etologii (pp. 17, 47-137). Kraków: Impuls.

  Konieczna, E. J. (2007). Arteterapia w teorii i praktyce (pp. 15-16). Kraków: Impuls.

  Kulisiewicz, B. (2007). Dogoterapia we wspomaganiu rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (pp. 7, 15-16). Kraków: Impuls.

  Marzec, D., Czeredrecka, B., & Badora, S. (2001). Rodzina i funkcje jej wspomagania (p. 96), Kraków: Impuls.

  Ryan, H. (2002). The use of dogs in California Public Schools: current use, suport for, potential concerns and edukator familiarity with potential benefits. The Graduate College University of Wisconsin-Stout, Wisconsin.

 • Metrics