ANIMALS IN RESOCIALIZATION

Article English OPEN
Czerw, Monika (2017)
 • Publisher: Rezekne Academy of Technologies
 • Journal: SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference (issn: 2256-0629, eissn: 1691-5887)
 • Related identifiers: doi: 10.17770/sie2017vol3.2258
 • Subject: animals; animal-assisted therapy; resocialization

The benefits of relations between humans and animals have encouraged both scientists and members of other communities to popularize the knowledge in the field of animal-assisted therapy. Currently, animal-assisted therapy has been used not only in therapy, but also in resocialization. The increasing popularity of this form of supporting maladjusted people who are isolated from society or people with disabilities encouraged both practitioners and researchers to organize knowledge, thus reducing the scepticism about the usefulness of animal-assisted therapy. In Poland, the particular focus of the animal-assisted therapy is on the use of dogs to enhance the resocialization process. However, various experimental resocialization programs have also used horses and even lamas. This paper is intended to familiarize the reader with the aspects of the assistance of animals in resocialization. Furthermore, it emphasizes the difficulties and advantages that can be expected from integration of this type of therapy into resocialization programs.
 • References (24)
  24 references, page 1 of 3

  Badora, S., & Karpuszenko, E. (2012). Tożsamość przestępczyń. Raport z badań. In: Ambrozik, W., Kieszkowska, A. (Eds.) Tożsamość grupowa dewiantów a ich reintegracja społeczna (p. 230). Kraków: Impuls.

  Czerw, M. (2010). Hipoterapia jako forma wsparcia społecznego umożliwiająca lepszą adaptację do społeczeństwa osobom niepełnosprawnym. In: Kukla, D., Bednarczyk, Ł. (Eds.) Poradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka (p. 111). Warsaw: Difin.

  Fiejdasz, M. (2010). Znaczenie kontaktu z koniem w terapii młodzieży niedostosowanej. Przegląd Hipoterapeutyczny, 1, 25-29.

  Heipertz-Hengst, Ch. (1997). Nauka jazdy konnej dla osób niepełnosprawnych. Warsaw: PWRiL.

  Izdebski, S., Królik, M., Paszkiewicz, A., & Woińska, M. (2008). Hipoterapia. Informator dla lekarzy, specjalistów i rodziców (pp. 16-17). Warsaw: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego.

  Kokocińska, A. (2016). Zooterapia z elementami etologii (pp. 17, 47-137). Kraków: Impuls.

  Konieczna, E. J. (2007). Arteterapia w teorii i praktyce (pp. 15-16). Kraków: Impuls.

  Kulisiewicz, B. (2007). Dogoterapia we wspomaganiu rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (pp. 7, 15-16). Kraków: Impuls.

  Marzec, D., Czeredrecka, B., & Badora, S. (2001). Rodzina i funkcje jej wspomagania (p. 96), Kraków: Impuls.

  Ryan, H. (2002). The use of dogs in California Public Schools: current use, suport for, potential concerns and edukator familiarity with potential benefits. The Graduate College University of Wisconsin-Stout, Wisconsin.

 • Similar Research Results (3)
 • Metrics
  No metrics available