URBAN LANDSCAPE QUALITY AND FACTORS THAT HAVE INFLUENCE ON LANDSCAPE QUALITY IN LATGALE REGION

Article English OPEN
Matisovs, Ivars;
(2005)
 • Publisher: Rezekne Academy of Technologies
 • Journal: Environment. Technology. Resources. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (issn: 2256-070X, eissn: 1691-5402)
 • Publisher copyright policies & self-archiving
 • Related identifiers: doi: 10.17770/etr2005vol1.2135
 • Subject: landscape; urban landscape; factors of landscape quality; assessment of landscape quality

The paper deals with urban landscape individualities in the cities and towns of Latgale region. Also show facilities and methods of integrated assessment of urban landscape quality. Article provides information about specifics of urban landscape and factors, that have i... View more
 • References (4)

  Šķiņķis P., Stankeviča V. Latvijas pilsētu sociāli ģeogrāfiskās atšķirības. Ģeogrāfiski raksti. VII sēj u ms.- Rīga: Latvijas Ģeogrāfijas biedrība, 1999. - 94.-115.lpp.

  Mellu ma A. Materiā li pilsētu klasifikācija i no reģ ionālās attīstības viedokļa.- Rīga: LR VA RAM, 1994.

  Latvijas rajonu pilsētas un pagasti. Statistisko datu krā ju ms. - Rīga: LR VSK, Latvijas statistikas institūts, 1998.

  Rē zeknes pilsētas ekonomiskās attīstības stratēģija.- Rē ze knes pilsētas dome, 2003.

 • Metrics