publication . Article . 2009

The changing appearance of the body in working life

Çetin, Ebru;
Open Access Turkish
  • Published: 05 Jan 2009 Journal: Journal of Human Sciences (issn: 2458-9489, Copyright policy)
  • Publisher: Sakarya University
Abstract
Günümüzde çalışanların niteliği ve yeni çalışma alanlarının değişimi beraberinde, bedenin dış görünümü ve giyim konusunda farklı talepleri de ortaya çıkarmaktadır. Bu görüşten hareketle, bu makalede çalışma yaşamında bedenin değişen görünümleri üzerinde durulacaktır. İş yaşamında ve işe başvuru sürecinde bedenin dış görünümünün tüketim ve moda ile bağlantısı kurulmaya çalışılacaktır. Özellikle hizmet sektöründe çalışan bedenlerin, organizasyonların misyon ve vizyonları ile bütünleşen bir anlayışla farklılaştırılarak denetim altına alınmasındaki nedenler tartışılacaktır.
Subjects
free text keywords: Organization, body, appearance, consumption,, organizasyon. beden, dış görünüm, tüketim, endüstri sosyolojisi
Download from
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue