Відбір аудіотекстів для навчання майбутніх менеджерів професійно спрямованого діалогічного мовлення

Article Ukrainian OPEN
Максименко, Людмила (2016)
 • Publisher: Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
 • Journal: Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка (issn: 2311-6382)
 • Subject: Фаховий автентичний аудіодіалог; усне професійно спрямоване діалогічне мовлення; критерії відбору

Висвітлено один з актуальних напрямів методичних досліджень навчання професійно спрямованого діалогічного мовлення майбутніх менеджерів невиробничої сфери, а саме: відбір фахових автентичних аудіотекстів. Визначено вимоги, яким мають відповідати навчальні аудитивні матеріали. Наведено визначення фахового автентичного аудіодіалога. Розглянуто проблему природи текстів та їх автентичності. Проаналізовано критерії відбору аудіотекстів, які відображено в методичних дослідженнях, та уточнено, які з них відповідають принципам, цілям та умовам навчання іноземної мови зі спеціальності.
 • References (2)

  навчання іноземних мов та культур у новому тисячолітті. - Дніпропетровськ, 2002. - С. 43-45. 11. Anderson A. Listening / A. Anderson, T. Lynch. - Oxford: Oxford University Press, 1996. - 154 p. 12. Ellis M. Teaching Business English / M. Ellis, C. Johnson - Oxford: Oxford University Press, 1994. - 238 p. 13. Dudley-Evans T. Developments in English for Specific Purposes. A multi-disciplinary approach /

  T. Dudley-Evans, M.J. St John. - Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1998. - 301 p.

 • Metrics
  No metrics available