publication . Article . 2012

Help provided by school counsellor to teachers and students in behaviour management at secondary school

Atıcı, Meral; Çekici, Ferah;
Open Access English
  • Published: 16 Jul 2012
  • Country: Turkey
Abstract
Bu araştırmanın amacı, istenmeyen davranışlarla baş etmede okul psikolojik danışmanları, öğretmen ve öğrencilerin görüşlerini karşılaştırmaktır. Adana’da alt sosyoekonomik düzeydeki beş ortaöğretim kurumunda çalışan beş psikolojik danışman, 20 öğretmen ve 35 öğrenci ile görüşme yapılarak nitel veriler toplanmıştır. Veriler, içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçları, öğretmenlerin büyük çoğunluğunun okul psikolojik danışmanından, istenmeyen davranışlarla baş etme konusunda yardım istediğini göstermiştir. Psikolojik danışmanlar, öğrenci, öğretmen ve velilerle görüşme yapma, bilgi verme, kaynak sunma ve öneride bulunma yoluyla öğ...
Subjects
free text keywords: Eğitim, Eğitim Araştırmaları, Misbehaviour, Secondary school, School counsellor, Management of misbehaviour, İstenmeyen davranış, ortaöğretim, okul psikolojik danışmanı, istenmeyen davranışlarla baş etme
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue