publication . Article . 2016

READINES FRAME: ANALISIS KERANGKA KESIAPAN DALAM TRANSFORMASI PENDIDIKAN TINGGI (PENGALAMAN IAIN KENDARI)

Syahrul, Syahrul;
Open Access English
  • Published: 01 Jan 2016 Journal: Al-Ta'dib (issn: 2598-3873, eissn: 1979-4908, Copyright policy)
  • Publisher: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari
Abstract
Eksistensi sebuah perguruan tinggi sebagai pelopor pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mensyaratkan respon yang tinggi terhadap perubahan zaman. Salah satu bentuknya adalah transformasi kelembagaan disebabkan model kelembagaan yang lama tidak mampu lagi mengakomodasi tuntutan perkembangan. Hal ini menjadi tantangan semua perguruan tinggi termasuk IAIN Kendari. Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendalami kesiapan IAIN Kendari dalam proses transfomasi kelembagaan. Walaupun saat ini STAIN Kendari telah bertransformasi menjadi IAIN Kendari, tetapi riset ini tetap bermanfaat -salah satunya- sebagai bahan perbandingan dalam rangk...
Any information missing or wrong?Report an Issue