Από τα διαδικτυακά κινήματα πολιτών στο όραμα του Mark Zuckerberg για την οικοδόμηση της παγκόσμιας κοινότητας: Εντροπία και οργάνωση στο διαδίκτυο

Article English OPEN
Brailas, Alexios; Gkini, Christina; Koletsi, Maria; Vagias, Georgios; Barmpati, Stella; Karras, Dimitris;
(2018)
  • Publisher: Virtual Reality Internet Research and eLearning Laboratory
  • Journal: Homo Virtualis (issn: 2585-3899, eissn: 2585-3899)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Related identifiers: doi: 10.12681/homvir.19069
  • Subject: κινήματα βάσης; Brexit; στρατός ηλιθίων; κοινότητα;εντροπία; πολυπλοκότητα; αυτο-οργάνωση; ανωτροπία; echo chambers | grassroots; trumpism; Brexit; army of idiots; building global community; entropy; complexity, self-organization; negentropy; echo chambers

Με αφετηρία τα διαδικτυακά κινήματα πολιτών και την Αραβική Άνοιξη θα προσεγγίσουμε την ουτοπική θεώρηση των social media της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα. Στη συνέχεια, θα εξετάσουμε τη δυστοπική οπτική του «στρατού των ηλιθίων» κατά τον Ουμπέρτο Έκο, και θα διερευν... View more
Share - Bookmark