publication . Article . 2016

WEBOMETRICS RATING AS INSTRUMENT FOR QUALITY ASSESSMENT OF OPEN EDUCATIONAL E-ENVIRONMENT UNIVERSITY

Buinytska, Oksana P.; Stepura, Ivan S.; Smirnova, Valeriia A.;
Open Access Ukrainian
  • Published: 06 Sep 2016 Journal: Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету (issn: ironment, Copyright policy)
  • Publisher: Electronic Scientific Professional Journal “OPEN EDUCATIONAL E-ENVIRONMENT OF MODERN UNIVERSITY”
Abstract
У статті досліджено вплив світового рейтингу університетів – Webometrics на якість ресурсів відкритого освітнього е-середовища. Проаналізовано показники та тенденції Київського університету імені Бориса Грінченка за даним рейтингом, описано досвід роботи університету щодо покращення позицій у Webometrics, зокрема, особливості організації відкритого освітнього е-середовища та запровадження внутрішнього вебометричного рейтингу структурних підрозділів. Розглянуто вплив на рейтингові показники публікацій науковців, розміщених в відкритому інституційному репозиторії та створення профілів у Google Scholar.DOI: https://doi.org/10.28925/2414-0325.2016.2.107119
Subjects
free text keywords: Webometrics, universities' ranking, open educational e-environment of university, institutional repository, profile scholar, quality e-environment, рейтинг університетів, вебометричний рейтинг, відкрите освітнє е-середовище університету, інституційний репозиторій, профіль науковця, якість е-середовища
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Article . 2016

WEBOMETRICS RATING AS INSTRUMENT FOR QUALITY ASSESSMENT OF OPEN EDUCATIONAL E-ENVIRONMENT UNIVERSITY

Buinytska, Oksana P.; Stepura, Ivan S.; Smirnova, Valeriia A.;