publication . Article . 2018

Grønne grenser: Distinksjoner og likhetsidealer i den miljøbevisste middelklassen

Distinksjoner og likhetsidealer i den miljøbevisste middelklassen
Vegard Jarness; Maud Lauvstad Hansen;
Open Access Miscellaneous
  • Published: 08 Jun 2018
  • Country: Norway
Abstract
Et sentralt spørsmål i klasseforskningen er hvordan livsstilsforskjeller danner grunnlag for symbolske grenser mellom grupper i ulike klasseposisjoner. I denne artikkelen undersøker vi hvordan politiske stillingstakinger kan skape grunnlag for det vi kaller grønne grenser – diskursive kategoriseringer og vurderinger av andres holdninger og handlinger knyttet til miljø og miljøvern. Analysen er basert på kvalitative intervjuer med miljøvernengasjerte representanter fra den norske middelklassen. Den viser hvilke kriterier som ligger til grunn for informantenes konstruksjoner av «oss» som miljøvernengasjerte, og «dem» som mennesker med negative holdninger overfor m...
Subjects
free text keywords: Bourdieu, Egalitarisme, Lamont, Miljøvern, Sosial klasse, Symbolske grenser, Sociology
Any information missing or wrong?Report an Issue