publication . Article . 2016

‘An rabhas-sa im ní riamh?’ — Coincheap na beithe i saothar an Ríordánaigh

Ríona Ní Churtáin;
Open Access Irish
  • Published: 07 Oct 2016 Journal: COMHARTaighde (issn: 2009-8626, Copyright policy)
  • Publisher: Comhar Teoranta
Abstract
Ba scríbhneoir bisiúil é Seán Ó Ríordáin (1916–1977), agus is iomaí saothar acadúil atá scríofa faoi ghnéithe éagsúla dá chuid scríbhneoireachta. Is díol suntais é nach bhfuil mórán scríofa faoi thábhacht a shaothair i gcomhthéacs na fealsúnachta Eorpaí. San aiste seo, déantar anailís chomparáideach ar choincheap na beithe i saothar an Ríordánaigh agus i saothar an fhealsaimh cháiliúil Jean-Paul Sartre (1905–1980) faoi seach. Ba scríbhneoir comhaimseartha é Sartre, a chuir a choincheapa fealsúnachta in iúl trí mheán a shaothair chruthaithigh go minic agus a raibh cuid dá shaothar i seilbh an Ríordánaigh trí mheán an aistriúcháin. Tá cúig shaothar dá chuid ar fái...
Subjects
free text keywords: nuafhilíocht, Seán Ó Ríordáin, fealsúnacht, Jean-Paul Sartre, eiseachas, coincheap na beithe, Folklore, GR1-950, Language and Literature, P, Theology, Existentialism, Philosophy
Related Organizations
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue