publication . Article . 2017

Opteren voor de Netherlands Commercial Court

Hoeben, J.; Keirse, A.L.M.; Reijneveld, M.D.;
Open Access
  • Published: 01 Jun 2017 Journal: Contracteren, volume 19, pages 37-46 (issn: 1566-0893, Copyright policy)
  • Publisher: Boom Uitgevers Den Haag
  • Country: Netherlands
Abstract
Internationale contracten leiden tot internationale handelsgeschillen. Deze kunnen onder meer worden beslecht bij een commercial court. In Nederland wordt momenteel een Netherlands Commercial Court (NCC) opgericht. Dit introduceert een keuze voor (contracts)partijen voor een nieuw forum voor beslechting van internationale handelsgeschillen in de Engelse taal, waarbij de belangen van snelheid, efficiëntie en goede financierbaarheid centraal staan. Dit artikel verkent de positieve aspecten van de NCC en houdt de contractspraktijk de mogelijkheid voor om te opteren voor dit nieuwe forum.
Subjects
free text keywords: NCC (Netherlands Commercial Court), Forumkeuze, internationale handelsgeschillen, Naamsbekendheid, Hof Amsterdam
Related Organizations
52 references, page 1 of 4

4. Raad voor de rechtspraak 2015, p. 4.

5. Raad voor de rechtspraak 2015, p. 4.

6. Raad voor de rechtspraak 2015, p. 4.

7. Raad voor de rechtspraak 2015, p. 4.

8. Zie ook R. Hermans, Een Netherlands Commercial Court, in: G.C. Makkink, M.P. Nieuwe Weme & A.J. van Wees (red.), Ik ben niet overtuigd (Prinsengrachtreeks), Nijmegen: Ars Aequi 2015, p. 187-196.

21. Memorie van toelichting Wet houdende wijziging 2016, p. 8-9.

22. Zie het voorgestelde art. 30r lid 1 Rv, alsook memorie van toelichting Wet houdende wijziging 2016, p. 8.

23. Hermans 2015, p. 187-196.

24. Zie het voorgestelde art. 30r lid 1 Rv, alsook memorie van toelichting Wet houdende wijziging 2016, p. 3.

25. Jurisdiction in the Netherlands over Commercial Cases, via <http:// netherlands-commercial-court.com/jurisdiction-netherlands.html>, alsook Raad voor de rechtspraak 2015, p. 9.

26. E. Bauw, Over de kansen van een Netherlands Commercial Court, Ars Aequi 2016/2, p. 96.

27. M. Hwang, The Courts of the Dubai International Finance Centre - A Common Law island in a Civil Law ocean (DIFC Courts, 1 november 2008), <http://difccourts.ae/the-courts-of-the-dubai-internationalfinance-centre-a-common-law-island-in-a-civil-law-ocean/>.

28. Memorie van toelichting Wet houdende wijziging 2016, p. 6.

29. Memorie van toelichting Wet houdende wijziging 2016, p. 1.

30. Verdrag tot erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse arbitrale vonnissen van 10 juni 1958.

52 references, page 1 of 4
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue