publication . Article . 2016

FROM ARCHITECTURE TO RELIGIOUS SERVICES: APPLYING “UNIVERSAL DESIGN” PRINCIPALS ON RELIGIOUS SERVICES

Ayşe Burcu Gören;
Open Access
  • Published: 15 Jun 2016
  • Publisher: Dokuz Eylül Üniversitesi
Abstract
“Evrensel Tasarım”,her yaş ve her beceri düzeyinde insanın sahip oldukları ya da olmadıkları birtakım özelliklerden ötürü bir engelle karşılaşmaksızın her tür ürüne ve çevreyeerişimini ve kullanımını mümkün kılan bir tasarım yaklaşımıdır. Bu yaklaşımınfelsefesinde, çeşitlilik ve içermecilik iki önemli kavramdır. EvrenselTasarımın isim babası olan Roland Mace, tasarımların ortalama insanın özellikve ihtiyaçları baz alınarak yapılmasına meydan okumuş ve herkes için tasarım yaklaşımınıortaya atmıştır. Mace ve onunla aynı vizyona sahip meslektaşları, EvrenselTasarım kavramı için bir tanım geliştirmiştir. Kuzey Carolina ÜniversitesiEvrensel Tasarım Merkezi tarafından...
Subjects
free text keywords: Universal Design,Disability,Religion,Religious Services, Evrensel Tasarım,Engellilik,Din,Din Hizmetleri, Art, media_common.quotation_subject, media_common, Humanities
Any information missing or wrong?Report an Issue