Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
auto_awesome_motion View all 3 versions
Publication . Article . 2021

Jens Baggesen. Labyrinten eller Reise giennem Tydskland, Schweitz og Frankerig 1-2. Tekstudgivelse, efterskrift og noter ved Henrik Blicher (København: Det danske Sprog- og Litteraturselskab/Gyldendal, 2016). 422 + 460 pp.

Marianne Søgaard Stidsen;
Open Access
English
Published: 02 Jul 2021 Journal: 1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies (issn: 2001-9866, eissn: 1652-4772, Copyright policy )
Publisher: Septentrio Academic Publishing
Subjects

travel, travel literature, France, Switzerland, Germany, Modern history, 1453-, D204-475, History, Cultural Studies

Related Organizations
moresidebar