Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
auto_awesome_motion View all 2 versions
Publication . Report . 2020

Kortfattet sammendrag om endring av fokus for å oppnå mer vellykket generasjonsfornyelse

Meuwissen, Miranda;
Open Access
Norwegian
Published: 01 May 2020
Publisher: Zenodo
Abstract

Generasjonsfornyelse er en viktig byggestein i landbrukssystemets motstandskraft på lengre sikt. Motsatt er det bare attraktivt for den yngre generasjonen å gå inn i landbrukssystemene hvis de kan tilby et fremtidsperspektiv. Innenfor EU varierer de regionale landbrukssystemene enormt når det gjelder organisatoriske og demografiske kjennetegn, produksjonssystemer og lokale naturgitte, institusjonelle og infrastrukturelle betingelser. Generasjonsfornyelse er derfor mangefasettert og knyttet til mange ulike problemstillinger, for eksempel om og hvordan gårder skal organisere gårdsovertakelse, hvordan gårder kan sikre tilgjengelighet av en tilstrekkelig arbeidsstyrke, hvordan de kan tilpasse seg og forberede seg på generasjonsmessige og demografiske endringer, og hvordan den yngre generasjonen kan dra nytte av opplærings- og sysselsettingsmulighetene i landbrukssektoren. Dette kortfattede sammendraget er drevet av viktige funn i SURE Farm-prosjektet, og har som mål å øke bevisstheten blant bønder og interessenter om muligheter og utfordringer knyttet til de ulike aspektene ved generasjonsfornyelse.

EU; no; contact: miranda.meuwissen@wur.nl

Bijttebier, J., Coopmans, I., Appel, A., Unay Gailhard, I., and Wauters, E., (2018). Report on current farm demographics and trends. SURE-Farm Deliverable 3.1. https://surefarmproject.eu/wordpress/wp-content/uploads/2019/05/D3.1-Report-on-currentfarm-demographics-and-trends-RP1.pdf

Coopmans, I., Dessein, J., Bijttebier, J., Antonioli, F., Appel, F., Berry, R., Bertolozzi, D., Bohateret, V., Bruma, I., Courtney, P., Casonato, C., Dinulescu, C., Dinu-Vasiliu, C., Dobay, K., Dollean, E., Fiorini, E., Florian, V., Gavrilescu, C., Gradziuk, P., Heinrich, F., … Wauters, E. (2018). Report on a qualitative analysis in 11 case-studies for understanding the process of farm demographic change across EU-farming systems and its influencing factors. SURE-Far Deliverable 3.2. https://surefarmproject.eu/wordpress/wp-content/uploads/2019/07/D3.2-Report-on-a-aqualitative-analysis-in-11-case-studies-for-understanding-the-process-of-farm-demographicchange-across-EU-farming-systems-and-its-influencing-factors.pdf

Helms, C., Poelling, B., Curran, T., Lorrleberg, W. (2018). Desktop research: national literature reviews and analyses of educational resources. NEWBIE Deliverable 2.1. http://www.newbieacademy.eu/wp-content/uploads/2018/11/D2.1.national-literature-reviews.pdf

Meuwissen, M., Feindt, P., Spiegel, A., Termeer, K., Mathijs, E., De Mey, Y., Finger, R., Balmann, A., Wauters, E., Urquhart, J., Vigani, M., Zawalińska, K., Herrera, H., Nicholas-Davies, P., Hansson, H., Paas, W., Slijper, T., Coopmans, I., Vroege, W., Ciechomska, A., … Reidsma, P. (2019): Et rammeverk for å vurdere robustheten til landbrukssystemer. Agricultural Systems, 176: 1-10. https://doi.org/10.1016/j.agsy.2019.102656.

Pitson, C., Appel, A., Heinrich, F., and Bijttebier, J. (2020). Report on future farm demographics and structural change in selected regions of the EU. SURE- Farm Deliverable 3.5. https://surefarmproject.eu/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/D3.5._Report-on-futurefarm-demographics-and-structural-change.pdf

Funded by
EC| SURE-Farm
Project
SURE-Farm
Towards SUstainable and REsilient EU FARMing systems
  • Funder: European Commission (EC)
  • Project Code: 727520
  • Funding stream: H2020 | RIA
moresidebar