Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
auto_awesome_motion View all 2 versions
Publication . Preprint . 2022

Sorgulama Topluluğu Kuramı

Dilara Arzugül Aksoy; İsa Bingöl; Aras Bozkurt;
Open Access
Published: 20 Jul 2022
Publisher: Center for Open Science
Abstract

Bu bölümde Sorgulama Topluluğu Kuramı bileşenleriyle birlikte açıklanarak alanyazındaki ilgili makalelerin analizi yapılmıştır. Sorgulama Topluluğu Kuramı, çevrimiçi öğrenme ortamlarında, öğrenenlerin birbirleriyle etkileşim kurarak işbirlikli etkinlikler gerçekleştirmelerini amaçlamaktadır. Kuram, sosyal bulunuşluk, bilişsel bulunuşluk ve öğretimsel bulunuşluk olmak üzere üç bileşenden oluşmaktadır. Çevrimiçi eğitimde anlamlı öğrenme bu üç bileşenin etkileşimiyle sağlanmaktadır. Sosyal bulunuşluk, bir sorgulama topluluğundaki katılımcıların iletişim aracılığıyla kişiliklerini sosyal ve duygusal olarak topluluğa yansıtma yeteneği veya katılımcıların gerçek olarak algılanma dereceleri olarak tanımlanmaktadır. Bilişsel bulunuşluk bir sorgulama topluluğundaki katılımcıların ortak araştırmaları ve tartışmaları sonucunda bilgiyi yapılandırma ve anlamlandırma süreci olarak, öğretimsel bulunuşluk ise, bilişsel ve toplumsal süreçlerin yönetilmesi, anlam oluşturma sürecinin kolaylaştırılması, tasarımı ve yönlendirilmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Bölümün ikinci kısmında kuramın alanyazında kullanımına yönelik sistematik analiz gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre kuramın makalelerde kullanım amacı değişkenlik göstermekte olup ilgili çalışmalarda en fazla kuram bileşenleri ve farklı değişkenler arasındaki ilişki incelenmiştir. Kuram ile sıklıkla ilişkilendirilen kavramların, akademik başarı, motivasyon, öğrenci katılımı, öğrenci memnuniyeti ve etkileşim olduğu görülmüştür. Ayrıca kuramın makale bölümlerinde (özet, giriş/kuramsal çerçeve, yöntem, bulgular/sonuç ve tartışma) kullanım şeklinin de farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Hızla değişen çevrimiçi öğrenme ortamlarının sunduğu yeni fırsatlar kuram ile ilgili güncel çalışmalar yapılmasını gerektirmektedir.

Subjects

AZ. None of these, but in this section.

moresidebar