Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
auto_awesome_motion View all 3 versions
Publication . Other literature type . Article . 2016

Primjena spektroskopije NMR u analizi biodizela

Jelena Parlov Vuković;
Open Access
Published: 20 Jan 2016 Journal: Kemija u industriji, volume 65, pages 17-24 (issn: 0022-9830, eissn: 1334-9090, Copyright policy )
Publisher: Croatian Society of Chemical Engineers/HDKI
Country: Croatia
Abstract

U ovome preglednom radu opisane su najznačajnije i najčešće primjenjivane jednodimenzijske i dvodimenzijske tehnike NMR u analizi biodizela. Biodizel je ekološki prihvatljivo alternativno gorivo koje se sastoji od zasićenih i nezasićenih metilnih estera masnih kiselina. Budući da analiza kemijskog sastava i proučavanje svojstava biodizela i ostalih biogoriva analitičarima predstavlja izazov, sve više se razvijaju nove i učinkovitije analitičke metode. Spektroskopija NMR jedna je od takvih metoda koja može dati niz informacija o sastavu i strukturi biodizela. Nadalje, analiza spektara NMR pruža vrijedne podatke i o sirovinama iz kojih nastaje biodizel te o procesu esterifikacije. Isto tako primjenom tehnika 1H i 13C NMR može se odrediti sastav aditiva koji se dodaju za sprječavanje rasta mikroorganizama i sastav smjese acetilglicerola i sličnih nusproizvoda sinteze biodizela. U tu svrhu se osim spektara 1H i 13C analiziraju i spektri 31P. U radu su dani karakteristični spektri biodizela, dizela, biljnog ulja tretiranog vodikom te reprezentativan spektar jednog od uzoraka biocida snimljeni u Laboratoriju za spektroskopiju NMR u INA d. d.

Subjects by Vocabulary

Microsoft Academic Graph classification: Croatian language.human_language language Chemistry

Library of Congress Subject Headings: lcsh:Chemistry lcsh:QD1-999

Subjects

General Chemical Engineering, General Chemistry, Spektroskopija NMR, biodizel, metilni esteri masnih kiselina, biljno ulje tretirano vodikom, spektroskopija NMR ; biodizel ; metilni esteri masnih kiselina ; biljno ulje tretirano vodikom

moresidebar