publication . Article . 2012

Measures for increasing of company’s production capacity / Geresnio gamybinių pajėgumų naudojimo priemonės

Žikevičiūtė, Ernesta; Zabielavičienė, Irena;
Open Access
  • Published: 09 Jul 2012 Journal: Mokslas - Lietuvos ateitis, volume 4, pages 268-273 (issn: 2029-2341, eissn: 2029-2252, Copyright policy)
  • Publisher: Vilnius Gediminas Technical University
Abstract
Production capacity improvements are poorly explored areas of economic literature and the existing methods are difficult to apply. For this reason, the organization has only a superficial analysis of capacity, but after all this time, each production company had to improve the production capacity for the market economy and the most economical use of production factors. This article explores the company’s production capacity for better use of tools. It also presents the capacity of their concept, establishment, evaluates the factors leading to their production capacity, for developing efficiency measures and model presentation. Santrauka Straipsnyje nagrinėjamos ...
Subjects
free text keywords: Lithuania ; Better utilization ; Development ; Facilities ; Manufacturing ; Production ; Production capacity ; Production capacity utilization ; Production factors ; Production technology ; Technology, Engineering, business.industry, business, Industrial organization, Waste management, Operations management, Factors of production, production capacity, better utilization, development, manufacturing, facilities, production technology, Technology, T, Science, Q
Related Organizations

Maceika, A. 2006. Technologijų projektavimas ir naudojimo vadyba: mokomoji knyga. Vilnius: Technika.

Mackevičius, J. 2003. Valdymo apskaita: koncepcija, metodika, politika. Vilnius: TEV.

Mackevičius, J.; Poškaitė, D. 1988. Finansinė analizė. Vilnius: Katalikų pasaulis.

Martinkus, B.; Vaičiūnas, G.; Venskus, R. 2000. Gamybos vadyba: vadovėlis. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla.

Sakalas, A.; Vanagas, P.; Martinkus, B.; Neverauskas, B. 2000. Pramonės įmonių vadyba. Kaunas: Technologija.

TOC sprendimai 2011. Apribojimo teorijos taikymas [interaktyvus], [žiūrėta 2011 m. balandžio 04 d.]. Prieiga per internetą: http://www.toc.lt

Vasiliauskas, A. 2004. Strateginis valdymas. Kaunas: Technologija. [OpenAIRE]

Zabielavičienė, I. 2005. Valdymo apskaita, analizė ir sprendimai įmonėje: mokomoji knyga. Vilnius: Technika.

Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Article . 2012

Measures for increasing of company’s production capacity / Geresnio gamybinių pajėgumų naudojimo priemonės

Žikevičiūtė, Ernesta; Zabielavičienė, Irena;