Radiotherapy for patients with an implanted pacemaker or defibrillator

Article Slovenian OPEN
Irena Oblak; Primož Peterlin; David Žižek;
(2019)
  • Publisher: Onkološki inštitut
  • Journal: issn: 1408-1741, eissn: 1581-3215
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Related identifiers: doi: 10.25670/oi2019-016on
  • Subject: radioterapija | okvara elektronske naprave | pacemaker | defibrilator | radioterapija, okvara elektronske naprave, pacemaker, defibrilator | RC254-282 | defribilator | srčni spodbujevalnik | Neoplasms. Tumors. Oncology. Including cancer and carcinogens
    • udc: udc:615.82/.84

Znano je, da ionizirajoče sevanje lahko okvari vstavljeno elektronsko napravo, kot je srčni spodbujevalnik (angl. pacemaker, PM) ali kardioverter-defibrilator (angl. implantable cardioverter defibrillator, ICD), če leži v obsevalnem polju. Nedavna odkritja pa navajajo t... View more
Share - Bookmark