publication . Article . 2020

Pogledi bolnikov in onkologov na uvajanje telemedicine v času epidemije COVID-19

Miha Oražem; Irena Oblak; Tanja Španić; Ivica Ratoša;
Open Access Slovenian
  • Published: 01 Nov 2020 Journal: Onkologija (issn: 1408-1741, eissn: 1581-3215, Copyright policy)
  • Publisher: Institute of Oncology Ljubljana
Abstract
Izhodišča: Pandemija koronavirusne bolezni 2019 (COVID-19) je zaradi epidemioloških ukrepov, zlasti spodbujanja fizičnega distanciranja, marsikje po svetu spodbudila uvajanje telemedicine v klinično prakso, zato smo želeli pridobiti stališča onkoloških bolnikov in zdravnikov do tovrstne obravnave v onkologiji. Metode: K izpolnjevanju dveh ločenih kvantitativnih vprašalnikov smo v obdobju med 27. majem in 11. junijem 2020 prek elektronske pošte ter s pomočjo Slovenskega združenja organizacij bolnikov z rakom (ONKO NET) povabili bolnike z rakom, ki so bili bodisi na aktivnem zdravljenju, bodisi na sledenju po zaključenem zdravljenju in zdravnike onkologe. Dodatno ...
Subjects
free text keywords: telemedicina, covid-19, onkologija, Neoplasms. Tumors. Oncology. Including cancer and carcinogens, RC254-282
Communities
COVID-19
Download from
Onkologija
Article . 2020
Any information missing or wrong?Report an Issue