publication . Article . 2019

Reproducibility of Tilt-Table Test Potentiated with Double Dose Sublingual Nitroglycerin in Patients with Suspected Recurrent Syncopal Episodes

Çayan Çakır;
Open Access English
  • Published: 15 Aug 2019
  • Publisher: Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas EAH
Abstract
Giriş: Eğik masatesti senkop şüpheli hastalarda sıkça kullanılan bir testtir. Testin tanısaldeğeri ve reprodusibilitesi hakkında karşıt görüşler mevcuttur. Çeşitliserilerde pozitif bir testin reprodusibilitesi %36-90, negatifbir testinreprodusibilitesi ise %85-100 arasında bildirilmiştir. Biz bu çalışmada eğikmasa testinin güncelreprodusibilitesiniaraştırmayı hedefledik. Hastalar ve Yöntem:Hastanemizde Mayıs 2017-Ocak 2019 tarihleri arasında çift doz sublingual spreynitrogliserin ile test uygulanan tüm ardışık hastalar çalışmaya dahil edilmeküzere değerlendirildi. Çalışmayakatılmayı kabul edenhastalar ilk testten 1-7 gün sonra ikinci bir teste alındılar...
Subjects
free text keywords: Syncope,tilt-table test,reproducibility, Senkop,eğik masa testi,eprodusibilite, Syncope, tilt-table test, reproducibility, Medicine, R, Diseases of the circulatory (Cardiovascular) system, RC666-701
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue