publication . Article . 2015

The internationalisation of marketing in the education and research sector

Mirosława Pluta–Olearnik;
Open Access English
  • Published: 01 Dec 2015 Journal: Marketing of Scientific and Research Organisations (issn: 2353-8503, eissn: 2353-8414, Copyright policy)
  • Publisher: The Institute of Aviation
Abstract
A growing number of entities operating in the Polish sector of higher education and science and research aspire to have an active presence in foreign markets and even in the global market. This presence must be accompanied by thoughtful marketing strategies using effective marketing tools. The aim of the article is to indicate the possibility of using the knowledge of international marketing to increase the efficiency of the entities of the Polish sector of education and research. Particular attention was paid to the intercultural nature of the international marketing, especially in relation to the system to communicate with foreign customers in the Internet spa...
Subjects
free text keywords: internationalisation, internet, marketing, minib, research institutes, universities, communication, Social Sciences, H

1. Cateora P.R. i Graham J.L. (2007). International Marketing. New York: McGraw Hill-Irwin

2. Duliniec E. (ed.) (2007). Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania, instrumenty, tendencje. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

3. Frankowski P. (2010). Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja. Gliwice: Helion.

4. Mały rocznik statystyczny Polski (2015). Warszawa: GUS.

5. Pilarczyk B., Mruk H. (ed.) (2006). Kompendium wiedzy o marketingu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

6. Pilarczyk B., Waśkowski Z. (ed.) (2010). Komunikacja rynkowa. Ewolucja, wyzwania, szans. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

7. Pluta-Olearnik M., Dymyt M. (2012). Kreowanie międzynarodowego wizerunku szkoły wyższej. In: Nowaczyk G., Sobolewski D. (ed.). Marketing w szkole wyższej. Istota i znaczenie marki. Poznań: Wyd. WSB.

8. Pluta-Olearnik M. (2012). Orientacja międzynarodowa w strategii instytucji naukowo-badawczych. Warszawa: Prace Instytutu Lotnictwa No. 4.

9. Porcu Porcu L., del Barrio-Garcia S., Kitchen Ph. (2012). How Integrated Marketing Communications (IMC) works? A theoretical review and an analysis of its main drivers and effects. W: Comunicacion Y Sociedad. Vol. XXV, 1.

10. Szkoły wyższe i ich finanse w 2014 (2015). Warszawa: GUS.

11. Stryczyński J., Żukowska J. (2014). Bariery językowe w e-handlu światowym. Poland go Global Magazine, 2(4).

Any information missing or wrong?Report an Issue