Skuteczność kliniczna doustnego preparatu Souvenaid® jako wsparcia niefarmakologicznego osób z chorobą Alzheimera – przegląd badań

Article English OPEN
Anna Barczak;
(2017)
  • Publisher: Medical Communications Sp. z o.o.
  • Journal: Aktualności Neurologiczne (issn: 1641-9227, eissn: 2451-0696)
  • Related identifiers: doi: 10.15557/AN.2017.0012
  • Subject: choroba Alzheimera | otępienie | wsparcie niefarmakologiczne | nutraceutyki | Medicine | R

Choroba Alzheimera wiąże się nie tylko ze zmianami w zakresie funkcji poznawczych, zachowania i codziennego funkcjonowania, lecz także z obecnością zmian niedoborowych. Niezależnie od związanych z otępieniem czynników prowadzących do niedożywienia sama choroba pow... View more
Share - Bookmark