publication . Article . 2016

Spray Drying of High Sugar Content Foods: Improving of Product Yield and Powder Properties

Mehmet Koç; Figen Kaymak-Ertekin;
Open Access English
  • Published: 01 May 2016 Journal: Turkish Journal of Agriculture: Food Science and Technology, volume 4, issue 5, pages 336-344
  • Publisher: Turkish Science and Technology Publishing (TURSTEP)
  • Country: Turkey
Abstract
Gıda endüstrisinde toz formda ürünlerin üretilmesinde kurutma yöntemi olarak en çok tercih edilen püskürtmeli kurutma, şeker içeriği yüksek sıvı gıdaların toz forma dönüştürülmesinde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Şeker içeriği yüksek ürünlerin püskürtmeli kurutucuda kurutulması esnasında ve/veya sonrasında, yapıda doğal olarak yer alan düşük molekül ağırlıklı mono sakkaritlerden dolayı yapışma, yüksek nem çekişi (higroskopi) ve düşük çözünebilirlik gibi istenmeyen durumlar ortaya çıkmaktadır. Bu sorunların temelini şekerlerin düşük camsı geçiş sıcaklığı oluşturmaktadır. Bu derlemede, şeker içeriği yüksek ürünlerin püskürtmeli kurutma yöntemi ile kurutulması...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Toz gıda, püskürtmeli kurutma, camsı geçiş sıcaklığı, yapışkanlık, bal tozu, meyve suyu tozu, Ziraat Mühendisliği, Gıda Bilimi ve Teknolojisi, lcsh:Agriculture, lcsh:S, lcsh:Agriculture (General), lcsh:S1-972, Powdered food, Spray dryer, Glass transition, Spray drying, Food industry, business.industry, business, High sugar, Food science, Moisture, Materials science, Solubility
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue