The significance of Good Chair as part of children’s school and home environment in the preventive treatment of body statistics distortions

Article English OPEN
Mirosław Mrozkowiak; Hanna Żukowska;
(2015)
  • Publisher: Kazimierz Wielki University
  • Journal: Journal of Education (issn: 2391-8306)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: Dobre Krzesło, przestrzenne asymetrie postawy ciała, Good Chair, spatial asymmetries of body posture. | Education | L | Sports | GV557-1198.995 | Medicine | R

Mrozkowiak Mirosław, Żukowska Hanna. Znaczenie Dobrego Krzesła, jako elementu szkolnego i domowego środowiska ucznia, w profilaktyce zaburzeń statyki postawy ciała = The significance of Good Chair as part of children’s school and home environment in the preventive treat... View more
Share - Bookmark