Wpływ wysiłku fizycznego na funkcję układu oddechowego w twardzinie układowej

Article English OPEN
Stanisław Sierakowski; Ewa Gińdzieńska-Sieśkiewicz; Maciej Kaczmarski; Zenon Siergiejko; Grzegorz Siergiejko; Piotr Siergiejko; Justyna Fryc;
(2010)
  • Publisher: Termedia Publishing House
  • Journal: Rheumatology (issn: 0034-6233)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: twardzina układowa | parametry oddechowe | zdolność dyfuzyjna płuc dla tlenku węgla | test wysiłkowy | Medicine | R

Cel: Powikłania ze strony układu oddechowego stanowią główną przyczynę zgonów pacjentów z twardziną układową (TU). Tętniczenadciśnienie płucne i śródmiąższowa choroba płuc stanowią najistotniejszez nich. Pacjenci są jednak często zdiagnozowani dopierow późnym okresie ch... View more
Share - Bookmark

  • Download from
  • Cite this publication