Med kovčiranjem in socialnim svetovanjem

Article English OPEN
Vrana, Toni;
(2012)
  • Publisher: Ljubljana University Press, Faculty of Arts (Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani)
  • Journal: AS: Andragoška Spoznanja (issn: 1318-5160, eissn: 2350-4188)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Related identifiers: doi: 10.4312/as.18.1.55-65
  • Subject: Education (General) | problemska situacija | L7-991 | normalna situacija | funkcija razvoja

Ob kovčiranju (coachingu) pomislimo, da gre (še) za eno moderno metodo na področju svetovalnih storitev, uvelja- vljeno najprej v poslovnem svetu. Pristop kovčiranja preverjamo tako, da ga primerjamo s socialnim svetovanjem. Korenine kovčiranja segajo v antično obdobje.... View more
Share - Bookmark