publication . Article . 2015

MODALITĂŢI DE EXPRIMARE A ACŢIUNII DE TRAFIC DE PERSOANE ÎN DREPTUL COMPARAT

Mihai ŞTEFĂNOAIA;
Open Access English
  • Published: 01 Nov 2015 Journal: Studia Universitatis Moldaviae: Stiinte Sociale (issn: 1814-3199, eissn: 2345-1017, Copyright policy)
  • Publisher: Moldova State University
Abstract
<p>În prezentul articol autorul urmăreşte să ofere, prin metoda dreptului comparat, soluţii mai bune, specifice, relevante <br />procesului legislativ în interpretarea infracţiunii de trafic de persoane. Obiectul de cercetare al lucrării îl formează urmă-<br />toarele subiecte: conceptul şi natura traficului de persoane; recrutarea, primirea, adăpostirea, ascunderea, transportarea, <br />transferul sau acceptarea persoanelor în vederea exploatării acestora; factorii care contribuie la dezvoltarea traficului de <br />persoane; problemele prevenirii şi combaterii traficului de persoane; instrumentele juridice internaţionale de prevenire <br />şi combatere a trafic...
Subjects
free text keywords: human trafficking, trafficking of minors, the main action of the offence, inaction, recruitment of the person, exploitation of the person, preventing and combating human trafficking, Social Sciences, H
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue