Acute Effects of Smoking on Heart Rate and Peripheral Resistance in Young Smokers

Article English OPEN
Mrkaić Ana; Branković Suzana; Randjelović Pavle; Veljković Milica; Pavlović Ivan; Radenković Mirjana;
(2015)

Pušenje ima mnogo štetnih efekata na ljudski organizam. Dobro je poznato da pušenje predstavlja jedan od najvažnijih faktora rizika za pojavu kardiovaskularnih bolesti. Sastojci dima cigarete stimulišu oslobađanje vazokonstriktivnih, a inhibišu oslobađanje vazodilatator... View more
Share - Bookmark