publication . Article . Other literature type . 2017

Status zdrowotny kr�w zywionych kiszonka z kukurydzy okryta folia oksybiodegradowalna

SZTERK, Piotr; DORSZEWSKI, Piotr; GRABOWICZ, Małgorzata; PODKÓWKA, Lucyna;
Open Access
  • Published: 01 Nov 2017 Journal: Journal of Central European Agriculture, volume 18, pages 773-782 (eissn: 1332-9049, Copyright policy)
  • Publisher: Journal of Central European Agriculture
Abstract
W praktyce rolniczej przy produkcji kiszonek wykorzystuje sie folie z czystego polietylenu malej gestosci. Folia ta po wykorzystaniu jest w gospodarstwie odpadem, ktory ma negatywny wplyw na srodowisko. Zamiast folii konwencjonalnej moze byc stosowana bezpieczna dla srodowiska folia ulegajaca biodegradacji, wyprodukowana z polimerow pochodzenia naturalnego lub z syntetycznych zwiazkow wieloczasteczkowych rozkladanych przez mikroorganizmy. Kiszonka okryta taka folia powinna byc bezpieczna dla zdrowia zwierzat. Celem badan bylo ustalenie, czy folia oksybiodegradowalna moze byc wykorzystana zamiast folii konwencjonalnej w warunkach praktyki rolniczej do produkcji k...
Subjects
Medical Subject Headings: food and beverages
free text keywords: Blood serum, Alkaline phosphatase, Silage, Animal health, Enzyme assay, biology.protein, biology, Agronomy, Amylase, Animal science, Oxo Biodegradable, FOIL method, dairy cows, health status, oxo-biodegradable foil, Agriculture, S, dairy cows; health status; oxo-biodegradable foil; silage, folia oksybiodegradowalna; kiszonka; krowy mleczne; stan zdrowia
22 references, page 1 of 2

Bjerre-Harpøth, V., Larsen, M., Friggens, N.C., Larsen, T., Weisbjerg, M.R., Damgaard, B.M. (2014) Effect of dietary energy supply to dry Holstein cows with high or low body condition score at dry off on production and metabolism in early lactation. Livestock Science, 168, 60-75. DOI: 10.1016/j.livsci.2014.08.006

De Cardoso, F.C., Esteves, V.S., De Oliveira, S.T., Lasta, C.S., Valle, S.F., Campos, R., Gonzáles, F.H.D. (2008) Haematological, biochemical and ruminant parameters for diagnosis of left displacement of the abomasum in dairy cows from Southern Brazil. Pesquisa Agropecuária Brasileira (Pesqui Agropecu Bras), 43 (1), 141-147. DOI: 10.1590/S0100- 204X2008000100018

Denoncourt, P., Amoyt, A., Lacroix, M. (2006) Evaluation of two biodegradable coatings on corn silage quality. Journal of Science, Food and Agriculture, 86, 392-400. Available at: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jsfa.2378/epdf

Denoncourt, P., Caillet, S., Lacroix, M. (2007) Bacteriological and chemical changes occurring in bunker-stored silage covered with biodegradable coating. Journal of Applied Microbiology, 103, 261-270. Available at: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2672.2006.03237.x/epdf

Filar, J. (2004) Schorzenia przemiany węglowodanowo-tłuszczowej u przeżuwaczy. [Ailments of carbohydrate-lipid metabolism in ruminants]. Wydanie III. Lublin: Wydawnictwo Akademii Rolniczej.

Gach, S., Filipowicz, D., Barszczewski, J. (2007) Analiza nakładów i kosztów ponoszonych na zakiszanie runi łąkowej z zastosowaniem różnych technologii. [Analysis outlays and costs incurred for silage sward using different technologies]. Woda, Środowisko, Obszary wiejskie, 7 (2b), 43-53.

Gach, S., Korpysz, K., Konieczny, I. (2010) Rozdział 3. Wybrane aspekty sporządzania kiszonek w belach osłanianych folią. [Selected aspects of foil silage baking] In: P. F. Borowski, M. Klimkiewicz, M. Powałka, eds. Współczesne zagadnienia rozwoju sektora energetycznego i rolniczego. [Contemporary issues of development of the energy and agriculture sector], Warszawa: SGGW, 27-40.

Grabowicz, M., Kaszkowiak, J., Dorszewski, P., Szterk, P. (2015) Przydatność folii oksybiodegradowalnej do przechowywania kiszonek. Logistyka, 4, 1868-1876.

Kafilzadeh, F., Piri, V., Karami-Shabankareh, H. (2015) Effects of feeding dry glycerol on milk production, nutrients digestibility and blood components in primiparous Holstein dairy cows during the early postpartum period. Spanish Journal of Agricultural Research, 13 (4), 1-9. DOI: 10.5424/sjar/2015134-7439 [OpenAIRE]

Klebaniuk, R., Matras, J., Kowalczuk, E. (2009) Blood metabolic profile parameters of cows fed diet with glucogenic aditive. Medycyna Weterynaryjna, 65 (11), 765-770. [OpenAIRE]

Klebaniuk, R., Rocki, G. (2011) Wskaźniki hematologiczne i biochemiczne krwi przydatne do analizy żywienia i odżywienia krów mlecznych. [Haematological and biochemical blood indicators useful for the analysis of nutrition and nutrition of dairy cows]. Polskie Towarzystwo Zootechniczne, Warszawa, Przegląd Hodowlany, 1, 4-7. Available at: http://ph.ptz.icm.edu.pl/wp-content/uploads/2016/12/2-Klebaniuk.pdf

Klebaniuk, R., Kowalczuk-Vasiliev, E., Rocki, G., Matras, J., Olcha, M., Bąkowski, M. (2015) Effect of glucogenic additive in transition dairy cow diets of varying ruminal starch degradability on blood metabolic profile. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin - Polonia, Sectio EE Zootechnica, 33 (4), 71-81. Available at: http://wydawnictwo.up.lublin.pl/annales/Zootechnica/2015/4/08.pdf

Kupczyński, R., Chudoba-Drozdowska, B. (2002) Values of selected biochemical parameters of cows' blood during their drying-off and the beginning of lactation. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Veterinary Medicine 5 (1). Available at: http://www.ejpau.media.pl/volume5/issue1/veterinary/art-01.html

Majdiuk, E. (2002) Materiały tworzywowe przyjazne dla środowiska. [Environmentally friendly plastic materials]. Przetwórstwo tworzyw [Plastics processing], 90 (4), 105-114.

Mikuła, R., Nowak, W., Jaśkowski, J.M., Maćkowiak, P., Pruszyńska, E., Włodarek, J. (2008) Effects of propylene glycol supplementation on blood biochemical parameters in dairy cows. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, 52, 461-466. Available at: http://www.piwet.pulawy.pl/bulletin/images/stories/pdf/20083/20083461466. pdf [OpenAIRE]

22 references, page 1 of 2
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Article . Other literature type . 2017

Status zdrowotny kr�w zywionych kiszonka z kukurydzy okryta folia oksybiodegradowalna

SZTERK, Piotr; DORSZEWSKI, Piotr; GRABOWICZ, Małgorzata; PODKÓWKA, Lucyna;